Nye regler om frivilligt ulønnet arbejde fra 1. januar 2018

Vi mangler fortsat at få de endelige regler om frivillig ulønnet arbejde, som træder i kraft 1. januar 2018

Den 14. december 2017 har folketinget givet tilladelse til, at beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om frivilligt ulønnet arbejde. Vi mangler i skrivende stund fortsat at få de endelige regler i form af bekendtgørelse og vejledning.

Hvad ligger fast?
Vi ved allerede nu, at du fortsat kan lave fritidsaktiviteter og andre frivillige og ulønnede aktiviteter, så meget du vil. Frivillige aktiviteter er opgaver, som ikke kan udbydes som lønnet arbejde.

Men løser du frivillige og ulønnede opgaver, som godt kan udbydes som lønnet arbejde, skal de udføres for frivillige organisationer og foreninger. Fra 1. januar 2018 bliver hovedreglen, at løser du den form for opgaver, må du højst gøre det i 44 timer om måneden, hvis du er ledig. Det betyder, at det nuværende timetal for ledige på 65 timer nedsættes pr. 1. januar. Du må dog fortsat arbejde i 65 timer om måneden, hvis du er på efterløn. Timer udover de hhv. 44 og 65 timer modregnes i dagpengene eller i efterlønnen.

Udfører du opgaver, som har med organisationens primære drift eller vedligeholdelse at gøre, så skal sådanne timer med visse undtagelser modregnes fra dine dagpenge eller din efterløn fra første time.

Hvad må jeg ikke?
Du må fortsat ikke arbejde frivilligt og ulønnet for offentlige myndigheder – og du må ikke løse opgaver, som det offentlige har pligt til at have ansatte til.

Hvis du bor i en frikommune
Bor du i en af de 9 frikommuner, kan der indtil udgangen af december 2018 være lempeligere regler for dig. Følgende kommuner er frikommuner: Fredensborg, Fredericia, Gentofte, Gladsaxe, Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerland og Viborg.

Du skal altid kontakte dit lokale a-kassekontor, inden du begynder at arbejde frivilligt.

Hvornår kan jeg læse mere?
Vi vil hurtigst muligt efter nytår informere yderligere, når vi har fået de endelige regler.