Vil du fortsat indbetale til ATP?

Som efterlønner bestemmer du selv, om du vil indbetale til din ATP-konto, når du går på efterløn.

I 2017 betalte du 1,78 kroner pr. time i ATP, og det vil sige 285 kroner for måneder med fuld efterløn som fuldtidsforsikret. Som deltidsforsikret var beløbet 231 kroner for måneder med fuld efterløn.

Hvis du vil ændre dit valg
Før du gik på efterløn, traf du valget, om du ville indbetale til ATP eller ej. Ønsker du at ændre dit valg, skal du give skriftlig besked til din lokale a-kasse senest den 10. januar 2018. Valget vil få virkning fra den første udbetalingsperiode i kalenderåret, det vil sige fra og med januar måned 2018.

Hvad er ATP?
ATP – Arbejdsmarkedets Tillægspension er en ekstra pension, som giver dig lidt ekstra at leve for, når du går på folkepension

Læs mere om ATP

Oversigt over de lokale a-kasser