Højere efterløns- og pensionsalder

Hvis du er født den 1. januar 1963 eller senere, er din efterlønsalder nu sat op til 65 år, og din folkepensionsalder er blevet 68 år.

Var du ikke fyldt 53 år inden udgangen af 2015, skal du derfor blive i længere tid på arbejdsmarkedet.

Hvorfor hæves den?
Den hæves, fordi gennemsnittet af befolkningen lever i længere tid. Men da vi ikke alle lever lige så længe som gennemsnittet, betyder det blandt andet, at nogle får et kortere otium. Det betyder også, at flere vil have svært ved at holde fysisk og psykisk til at blive på arbejdsmarkedet, helt frem til de kan gå på efterløn eller pension.
Da det i dag er virkelig svært at få tilkendt førtidspension, sætter det mange mennesker, deriblandt FOAs medlemmer, i en urimeligt hård situation.

I forbindelse med lovens vedtagelse blev det forsøgt at få en mere retfærdig pensionsalder, bedre muligheder for førtidspension til nedslidte, samt at ministres og folketingsmedlemmers pensionsalder skulle være den samme som alle andres. Der var ikke flertal for disse ændringsforslag i Folketinget.

www.foa.dk/efterloen kan du se, hvornår du kan gå på efterløn og folkepension.