Forsøgsordning: Lempeligere krav til frivilligt arbejde i organisationer og foreninger

Fra 23. marts 2015 bliver det som en forsøgsordning muligt at lave frivilligt arbejde for op til 15 timer pr. uge mod de nuværende 4 timer om ugen, uden at det bliver trukket fra fx dine dagpenge eller din efterløn. Det er dog et krav, at arbejdet skal udføres for en frivillig organisation eller forening.

Hidtil har det kun været tilladt at lave frivilligt arbejde i op til 4 timer om ugen. Havde man flere timer, skulle timerne trækkes fra. Men i perioden 23. marts 2015 til 20. marts 2017 kan du nu lave frivilligt arbejde for frivillige organisationer og foreninger i op til 15 timer om ugen, uden at blive trukket i din ydelse fra a-kassen. Du må godt udføre opgaverne et andet sted end i organisationen, fx på et plejehjem. Blot skal opgaverne løses for den frivillige organisation.

Frivilligt arbejde er opgaver, der kan udbydes som lønarbejde, fx studievært ved lokale TV- og radiostationer og pleje af fx ældre, syge eller handicappede i eget hjem, dvs. pleje som en offentlig myndighed ikke har pligt til at udføre.

Hvis du udfører opgaverne for en kommune
Udfører du opgaverne for en kommune, skal alle timerne trækkes fra.  Der gælder dog særlige regler, når det er opgaver, der udføres for en frikommune, og du også bor i en frikommune. Kontakt os, hvis det er tilfældet. Frikommunerne er Fredensborg, Fredericia, Gentofte, Gladsaxe, Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerlands og Viborg. 

Frivillige aktiviteter trækkes ikke fra i dine ydelser
Du må dog udføre alle de frivillige aktiviteter, som du har lyst til. En frivilligt aktivitet er en opgave, der ikke kan udbydes som lønarbejde. Det kan fx være, at du er besøgsven på et plejehjem, er spejderleder, kasserer i en lille handicapforening, ekspedient i genbrugsbutik og lignende. Den type opgaver skal ikke trækkes fra i dine ydelser fra os.

Kontakt din lokale a-kasse, hvis du får ydelser af os og har planer om at udføre frivillige aktiviteter eller frivilligt arbejde.