Notesblok med teksten "FYRET"
Arbejdsgivere skal udbetale fratrædelsesgodtgørelse til afskedigede medarbejdere over 60 år, hvis de er i arbejde eller er aktivt jobsøgende og ikke har fået udbetalt deres alderspension. Det har Højesteret fastslået i dag.

Flere fyrede ældre kan få godtgørelse

Højesteret har fredag afsagt dom i en række principielle sager om fratrædelsesgodtgørelse til ældre medarbejdere. Det kan komme flere FOA-medlemmer til gode.

Dommerne i Højesteret har taget stilling til i alt 16 sager, hvoraf FOA-medlemmer har været involveret i ti af dem.

Helt overordnet betyder dagens Højesteretsdom, at kommuner og regioner ikke længere må undlade at udbetale fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere over 60 år, der kan godtgøre, at de har til hensigt midlertidigt at give afkald på alderspension og forfølge sin erhvervsmæssige karriere.
Forbundsformand for FOA, Dennis Kristensen, vurderer, at det kan få stor betydning for mange ældre på arbejdsmarkedet:

”Vi kan se, at hvis man som ledig søger job og derved forfølger sin erhvervsmæssige karriere uden at hæve sin alderspension, så skal man have sin fratrædelsesgodtgørelse. Det siger Højesteret, og det kan hjælpe os og vores medlemmer i de kommende sager, så flere kan få godtgørelse”, siger han.

Kommuners praksis ikke i orden
FOA har omkring 100 sager, der har afventet Højesteretsafgørelserne. Og Dennis Kristensen mener også, at det er positivt, at udbetaling af efterløn ikke diskvalificerer medarbejdere på 60 år eller derover til at modtage fratrædelsesgodtgørelse. Hvis man blot har en beskeden tilknytning til arbejdsmarkedet, eventuelt som vikar, så er det også nok til at modtage fratrædelsesgodtgørelse.

”Juristerne skal nu kigge resten af sagerne igennem og vurderer det på baggrund af Højesteretsafgørelserne. Men der er bestemt noget at gå efter, og den praksis som KL har haft opstillet med minimum seks måneder aktivt jobsøgning ser ikke ud til at være i orden”, siger Dennis Kristensen, formand for FOA.

Folketinget skal lave retningslinjer
Han understreger dog, at der stadig mangler nogle helt klare retningslinjer for, hvem der er berettiget til at modtage fratrædelsesgodtgørelse.

”Højesteret spiller bolden tilbage til lovgiverne. Og det havde været langt bedre, hvis vi i dag stod med nogle klare retningslinjer. Det gør vi ikke. Og det betyder, at der fortsat er usikkerhed”, siger Dennis Kristensen og fortsætter:

”Nu er det op til lovgiver at komme i gang med lave nogle klare retningslinjer. Vi bidrager gerne til det arbejde, for alle må have en interesse i, at ældre medarbejdere ikke skal gå rundt og være i tvivl, om de kan få fratrædelsesgodtgørelse eller ej. Husk på, vi taler om medarbejdere, der har knoklet for den samme arbejdsplads i rigtig mange år, ellers ville de slet ikke komme i betragtning.”

Fratrædelsesgodtgørelsen udgør en måneds løn, to måneders løn og tre måneders løn efter henholdvis 12, 15 og 18 år.