Søg om 6 ugers selvvalgt uddannelse på Jobnet

Fra i dag den 30. juni kan du søge om 6 ugers selvvalgt uddannelse på 'Min side' på Jobnet.

Som arbejdsløs har du ikke mange rettigheder, så vi opfordrer dig til, at du bruger dem, du trods alt har. Det gælder især den ret til at tage 6 ugers selvvalgt uddannelse, som du har efter 4 måneders ledighed og til, du har været ledig i hhv. 10 eller 13 måneder, afhængig af, om du er under eller over 25 år.
 
Brug retten til uddannelse, mens du har den
Netop i disse dage diskuterer regeringen og de borgerlige partier, hvordan de kan begrænse eller helt fjerne denne rettighed. Det er derfor nu, du skal bruge muligheden, mens du stadig har den.

Find dit kursus på Jobnet
På 6 ugers selvvalgt-portalen på Jobnet kan du finde alle de kurser på erhvervsuddannelsesniveau, du kan søge. Når du har fundet et kursus, du gerne vil deltage i, skal du svare på nogle spørgsmål om dit uddannelsesniveau, og du skal bekræfte på tro og love, at du er fuldt ledig.

Søg på 'Min side' Jobnet
Hvis du allerede er ledig, eller vil bruge din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse i opsigelsesperioden, skal du først kontakte a-kassen, inden du søger.

Men melder du dig ledig efter den 30. juni 2014, kan du søge om de 6 ugers selvvalgt uddannelse direkte fra 'Min side' på Jobnet. Det er også på 'Min side', du sender din ansøgning til a-kassen. Når vi har behandlet din ansøgning i a-kassen, får du svar fra os på 'Min side'. Hvis du har spørgsmål til din ansøgning, er du velkommen til at kontakte din lokale a-kasse.

Jobnet

Læs mere om 6 ugers selvvalgt uddannelse på FOAs A-kasses hjemmeside

Her kan du bl.a. se de betingelser, du skal opfylde for at kunne vælge bestemte kurser og om økonomien under kurserne.