Har du søgt om feriedagpenge?

Er du ledig eller har du været ledig - og har holdt ferie i ferieåret 2013-2014, som du endnu ikke har fået feriedagpenge for?

Så skal du huske, at fristen for at søge om feriedagpenge er den 31. maj 2014.

Hvis du var ledig på ferietidspunktet
Du skal være opmærksom på, at du som ledig kun kan få feriedagpenge for ferie, som du har givet a-kassen besked om, inden feriens start. Ferieåret, som du kan søge om feriedagpenge for, løber fra den 1. maj 2013 til og med den 30. april 2014.

Hvis du var i arbejde på ferietidspunktet
Hvis du var i arbejde, da du holdt ferie, skal a-kassen ikke have besked. Men du skal fortsat huske at søge om feriedagpenge senest den 31. maj 2014.

Hvis du har optjent ferie
Al den ferie, som du selv har optjent på baggrund af arbejde skal være afholdt, før du kan afholde ferie med feriedagpenge. Det samme gælder, hvis du har fået overført ferie fra et tidligere ferieår.
 
Overførsel af feriedagpenge til næste ferieår
Hvis du mangler at afholde ferie med feriedagpenge, kan de ikke overføres til det efterfølgende ferieår.

Her søger du om feriedagpenge

Her kan du se betingelser for at få feriedagpenge