A-kasserne vandt stor sejr i Højesteret

Op mod 22 millioner kroner skal a-kasserne have tilbage fra Beskæftigelsesministeriet. Det er konklusionen, efter der mandag den 5. maj blev sat punktum for den snart 10 år lange ferie-/efterlønssag.

Højesteret stadfæstede, at a-kasserne ikke skal bøde for ministeriets lovsjusk og skal derfor have den såkaldte refusion for de sidste sager om ferie-/efterløn.

Formanden for a-kasserne brancheorganisation, Torben Poulsen, siger på AK-Samvirkes hjemmeside: ”Vi er meget tilfredse med Højesterets afgørelse. Den giver os medhold i, at a-kasserne skal have refusion for de ydelser, vi blev pålagt at udbetale til vores medlemmer. Samtidig er vi lettede over, at vi nu efter næsten 10 års bryderier med Beskæftigelsesministeriet endelig kan lukke denne sag.”

Hvad handler sagen om?
I 2004 blev ferieloven ændret for at sikre, at ikke-hævede feriepenge i større udstrækning kunne blive udbetalt til borgerne i stedet for at havne i Feriefonden. Regelændringerne bestod i, at man i en række tilfælde ville kunne få udbetalt feriepenge efter ferieårets udløb, hvis man ikke havde afholdt sin ferie i ferieåret.
Men for fx efterlønnere åbnede det op for, at de kunne opnå ”dobbeltforsørgelse”. Det vil sige, at de kunne få udbetalt feriepenge fra tidligere ferieår og samtidig få udbetalt deres efterløn uden at det blev trukket fra i efterlønnen. Men det undlod Beskæftigelsesministeriet at informere a-kasserne om, som fortsatte med at trække feriepenge fra i medlemmernes efterløn, som man plejede at gøre. A-kasserne endte med at skulle betale det fratrukne beløb tilbage de berørte medlemmer, men Beskæftigelsesministeriet nægtede at give a-kasserne refusion for beløbet.

Hvad er refusion?
A-kasserne har ret til refusion fra staten for de ydelser, som de udbetaler til medlemmerne. Når en a-kasse fx udbetaler dagpenge og efterløn til et medlem, får a-kassen det tilsvarende beløb tilbagebetalt fra staten. Men hvis a-kassen laver en fejl i udbetalingen, mister de refusionen. Beskæftigelsesministeriet mente, at a-kasserne havde lavet en fejl, og nægtede at udbetale refusionen.


Læs mere om sagen på AK-Samvirkes hjemmeside