Kvinde arbejder i FOAs web-a-kasse
FOAs A-kasse holder samme kontingent til driften år efter år, bl.a. på grund af mere selvbetjening.
Foto: Colourbox. Montage: Pilo Drescher.

FOA holder eget a-kasse-kontingent i ro

Mens præmien til staten er gået op og op, har administrationsbidraget i FOAs A-kasse ligget fast i seks år.

Opdateret 17. maj 2013.

For medlemmerne af FOAs A-kasse er det – som i andre a-kasser - siden 2008 blevet 101 kroner dyrere om måneden at være forsikret mod ledighed og betale til efterlønnen.Til gengæld har den del af kontingentet, der går til driften af FOAs A-kasse, været holdt i ro.

Det viser en aktuel opgørelse fra a-kassen over udviklingen i medlemmernes bidrag til efterløn, ledighedsforsikring og administration af a-kassen.

Mens kontingentet til efterløn og forsikring, som er fastlagt ved lov, gik op med de nævnte 101 kroner om måneden, har bidraget til administration af a-kassen været på 123 kroner om måneden siden 2008. Det år blev administrationsbidraget sat ned fra 130 kroner om måneden.

Prisen har betydning
Bidraget til driften besluttes af a-kassens bestyrelse.

Udviklingschef i FOAs A-kasse Bo E. Nielsen lægger ikke skjul på, at der er en bestemt hensigt med at holde kontingentet til driften i ro.

”Vi har de senere år arbejdet målrettet på at effektivisere driften ved hjælp af ny teknologi og selvbetjening, så medlemmerne kun betaler det absolut nødvendige. Vi ved, at prisen har betydning for vores medlemmer, som jo ikke hører til de højest lønnede. Og vi arbejder på at fastholde den nuværende pris på driften også fremover,” siger han til foa.dk.

Billigere end de kristelige
Af de 26 a-kasser, der er med i a-kassernes samarbejdsorganisation AK-Samvirke, ligger FOAs A-kasse i midten med hensyn til kontingentets størrelse, viser en opgørelse på samvirkets hjemmeside.

Det samlede kontingent for et fuldtidsforsikret medlem, der også betaler efterlønsbidrag, er i FOAs A-kasse på 916 kroner om måneden. I den billigste a-kasse er det på 859 kroner og i den dyreste 960 kroner. Gennemsnittet er 909 kroner.

I Kristelig A-kasse og Det Faglige Hus- A-kasse, der opfattes som en slags konkurrenter til FOAs A-kasse, er prisen henholdsvis 920 og 918 kroner.

Læs mere på AK-Samvirkes hjemmeside

Mere i kontingent?
Regeringen fremsatte i denne uge et forslag om en ny ydelse til de persioner, der falder ud af dagpengesystemet. Ydelsen skal bl.a. financieres ved, at kontigentet til a-kasserne skal stige.

FOA kalder forslaget for en lappeløsning og kritiserer, at det skal betales af medlemmerne af a-kasserne.

Læs mere om FOAs holdning 

Forslaget har vakt stor debat på FOAs Facebook-side.

Læs mere om debatten og deltag selv