Undersøgelse: En forbedret indsats for de langtidsledige

Ekstraordinært mange mister dagpengene i første halvår af 2013 eller er tæt på at gøre det.

For at forbedre indsatsen for de langtidsledige er der igangsat en ny undersøgelse. Bag undersøgelsen står De Økonomiske Råds sekretariat (DØRS),  Carsten Koch-udvalget (et udvalg, som skal gennemgå den danske beskæftigelsesindsats ledet af Carsten Koch) og a-kassernes brancheorganisation, AK-Samvirke.

Undersøgelse af forskelle
Med udgangspunkt i de lediges uddannelsesbaggrund, jobsøgning og deres kontakt med jobcenter og a-kasse m.v., undersøger man bl.a., hvorfor det er, at nogle ledige har kunnet finde et arbejde inden de mistede retten til at få dagpenge, mens andre ikke gjorde.

Du kan blive bedt om at deltage
Undersøgelsen er i gang og bliver gennemført af SFI, det nationale forskningscenter for velfærd. En del af a-kassernes medlemmer vil derfor få et brev eller mail, hvori de bliver spurgt, om de vil deltage.