Lockout på erhvervs- og SOSU-skolerne pr. 1. april 2013

Finansministeriet har varslet lockout overfor underviserne på erhvervs- og SOSU-skolerne. Lockouten kan tidligst træde i kraft den 1. april 2013.

Læs her, hvordan du som elev og kursist er stillet i forhold til udbetaling af ydelser fra a-kassen under en eventuel kommende lockout.


Får du voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU)?
Du kan ikke få VEU-godtgørelse, når undervisningen er indstillet. 

  • Er du i beskæftigelse, og får din arbejdsgiver udbetalt VEU som lønrefusion, bør du bede din arbejdsgiver med henblik på at genoptage dit normale arbejde i konfliktperioden. 
  • Er du i beskæftigelse, og får du selv VEU-godtgørelsen udbetalt, bør du henvende dig til din arbejdsgiver med henblik på at genoptage dit normale arbejde. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan du kontakte din lokale a-kasse.


Er du på selvvalgt uddannelse?
Hvis du er ledig og deltager i kurser efter reglerne om 6 ugers selvvalgt uddannelse, kan du fortsat få dagpenge.

Deltager du i en uddannelse som led i din jobplan?
Deltager du i en uddannelse eller et kursus som led i din jobplan, får du som udgangspunkt fortsat udbetalt dagpenge. Vi anbefaler dog, at du henvender dig på jobcentret med henblik på en evt. at få forlænget slutdatoen i din jobplan.

Får du Statens Voksenuddannelsesstøtte?
SVU udbetales af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Styrelsen har meldt ud, at der udbetales SVU frem til udgangen af den uge, hvor lockouten starter. Ønsker du igen at få SVU, når lockouten er slut, skal du søge igen.  Uddannelsesstederne vil vejlede dig om dette. Du bør kontakte din arbejdsgiver med henblik på at genoptage dit almindelige arbejde i lockout-perioden ligesom beskrevet under afsnittet omkring VEU.