Uddannelsesordning for ledige

Der er med al sandsynlighed en uddannelsesordning på vej til de ledige, der bruger de sidste dagpengeklip i perioden mellem den 30. december 2012 til den 30. juni 2013.

Uddannelsesordningen forudsætter, at lovforslaget bliver vedtaget, hvilket vi forventer sker omkring jul. Loven skal gælde fra den 1. januar 2013.

Skynd dig hen på jobcenteret
Er du ledig og har du brugt de sidste dagpengeklip omkring årsskiftet og i løbet af januar 2013, så bør du skynde dig hen på jobcentret allerede nu og sige, at du er interesseret i uddannelse. Du kan henvende dig, før din dagpengeret ophører og tilkendegive, at du ønsker at være omfattet af ordningen.

Lovforlag om uddannelse
Beskæftigelsesministeren fremsatte den 23. november 2012 et lovforslag, som giver ledige ret til uddannelse med en særlig uddannelsesydelse i op til 6 måneder, når dagpengeretten er opbrugt. Den samlede dagpengeperiode og uddannelsesperiode må dog højst være på 4 år.

Den særlige uddannelsesydelse er på 13.884 kr. pr. måned for personer, som har forsørgerpligt over for børn og på 10.413 kr. for andre.
Det svarer til kontanthjælpen. Men modsat hvad der gælder for kontanthjælpen, får man den særlige uddannelsesydelse uanset formue og eventuel ægtefælles formue og indtægt

Kommunen udbetaler – men først når du henvender dig til jobcenteret
Kommunen kan udbetale pengene fra den dag, du ikke længere har ret til at få dagpenge. Men du er først omfattet af ordningen den dag, du henvender dig til jobcentret og beder om et uddannelsestilbud.

Til gengæld kan du få pengene, selvom du ikke er startet på en uddannelse endnu – også i perioder mellem uddannelsesforløb.

Du skal stå til rådighed for arbejde
For at få den særlige uddannelsesydelse skal du være til rådighed for arbejdsmarkedet efter de samme regler, som hvis du fik kontanthjælp. Spørg evt. dit jobcenter til råds herom.

Hvilke uddannelser kan du tage?
Viften af uddannelser er bred og omfatter både grunduddannelser, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelse og efteruddannelse på videregående niveau. Du kan snakke med din a-kasse, fagforening eller jobcentret om, hvad der kunne være relevant for dig.

Se lovforslaget her
Find dit jobcenter her
Find din lokale a-kasse og fagforening her