Lovforslag: Ændring i loven om seniorjob

Mange af de ledige, der er fyldt 55 år eller mere i 2012, og som mistede retten til et seniorjob, da efterlønsalderen blev hævet pr. 1. januar 2012, bliver nu reddet af en ny overgangsordning.

For at komme med i den nye ordning skal din dagpengeperiode være udløbet eller udløbe i perioden fra den 1. januar 2012 til den 30. juni 2013, og du skal have ret til efterløn, den dag, du når efterlønsalderen.

Om lovforslaget
Lovforslaget om en ny overgangsordning for seniorjob, L 78, blev fremsat af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen i sidste uge. Det er meningen, at ordningen skal træde i kraft den 1. januar.

Hvis du er berettiget til et seniorjob, har kommunen pligt til at give dig jobbet, som skal være til overenskomstmæssig løn.

Læs lovforslaget her