Pressemeddelelse

Nederlag i Højesteret

Arbejdsgivere slipper for regningen, hvis de glemmer at betale til pligtig pensionsforsikring og ansatte kommer til skade. Det afgjorde Højesteret i principiel dom i dag.

Højesteret har i dag klokken 12 afvist FOAs krav om, at arbejdsgiverne selv må til lommerne, hvis de glemmer at indbetale pensionsbidrag, og den ansatte kommer til skade. Højesteret har afgjort, at det er Pensam – altså de ansattes pensionsforsikringsselskab, der hænger på regningen. Selvom kommunen som arbejdsgiver ikke har opfyldt sin pligt til rettidigt at indbetale og dermed oprette en pensionsordning for den ansatte, får det ikke yderligere erstatningsretlige konsekvenser for kommunen.

”Det er en afgørelse, der er svær at forstå. Men afgørelsen betyder i det mindste, at det juridiske tovtrækkeri er slut, og at de berørte medlemmer nu kan få deres penge,” siger Dennis Kristensen, som er Forbundsformand i FOA.

FOA havde oprindelig rejst sager mod 4 kommuner, og FOA fik medhold i Østre Landsret i april 2008. Tre af sagerne sager blev af kommunerne anket til Højesteret. Fælles for alle sagerne var, at den kommunale arbejdsgiver havde glemt at indbetale de ansattes overenskomstmæssige pensionsbidrag til Pensam. Dette betød, at medlemmerne ikke kunne få udbetalt den invalideforsikring fra Pensam, som de ville have haft ret til, hvis arbejdsgiveren havde sørget for rettidig indbetaling af pensionsbidragene. 

”Pensam mente ikke, at de bare kunne betale, da man jo ikke kan forsikre en skade der allerede er sket. Pensam har jo kun de andre medlemmer at tage pengene fra. Men det skal de altså efter dagens afgørelse,” siger Dennis Kristensen og fortsætter: 

”Det var ikke den afgørelse, vi havde håbet på, men i det mindste betyder det at ulykkes-ramte medlemmer ikke længere bliver taget som gidsler i et slagsmål mellem arbejdsgiver og pensionsselskab.”