Fagligt stormøde: Til kamp for efterlønnen

Regeringens planer om at afskaffe efterlønnen får LO til at indkalde til stormøde 2. februar.

Planerne om at fjerne efterlønnen rammer primært LO-lønmodtagerne – der i blandt FOAs medlemmer. Derfor lægger LO nu op til at bringe debatten om efterlønnen ud på arbejdspladserne via arbejdspladsrepræsentanterne.

"Ingen lønmodtagere må være i tvivl om, hvilke dramatiske konsekvenser det vil have, hvis regeringen lykkes med at fjerne efterlønnen," siger LO-formand Harald Børsting.

Stormødet afholdes i Odense Congress Center 2. februar 2011 fra 12.30-16.30.

Målgruppen for mødet er fagligt aktive i bred forstand; tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, MED-udvalgsmedlemmer, klubbestyrelsesmedlemmer, afdelingsrepræsentanter med flere.

Tilmelding

Hvis du vil med, så henvend dig til din afdeling hurtigst muligt.