Efterløn tegn på dårligt helbred

FOA-gruppers store brug af efterløn viser, at de ikke kan klare at arbejde, siger sundhedsforsker.

Den store brug af efterløn blandt FOAs faggrupper er et tegn på, at de, der bruger ordningen, har et så dårligt helbred, at de ikke kan klare deres arbejde.

Det siger professor Finn Diderichsen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet til foa.dk på baggrund af den seneste opgørelse over FOA-efterlønnere.

Som omtalt andetsteds her på foa.dk, er 70-80 procent af dem, der kan, på efterløn i store FOA-faggrupper som pædagogmedhjælpere, køkken- og rengøringsansatte, hjemmehjælpere og dagplejere. Samlet bruger 68 procent af alle berettigede i FOAs a-kasse efterlønnen.

Skyldes dårligt helbred

”Den store andel viser, at disse grupper har et helbred, der gør, at de ikke længere kan klare deres arbejde. Hvis efterlønnen ikke fandtes, ville man skulle finde andre måder at forsørge disse efterlønsbrugere på, for eksempel førtidspensionering, lange ophold på sygedagpenge og lignende,” siger Finn Diderichsen til foa.dk.

Han har offentligt kritiseret, at statsminister Lars Løkke Rasmussen blandt andet begrunder afskaffelsen af efterlønnen med, at efterlønnere er lige så raske som deres jævnaldrende i arbejde.

Finn Diderichsen peger i den forbindelse på, at efterlønnere samlet set har en overdødelighed i forhold til dem, der er i arbejde. I gennemsnit dør efterlønnere to år tidligere.

Voksende overdødelighed

”Dødeligheden er det bedste udtryk, vi har for personers sygelighed, og det at efterlønnerne dør hurtigere end deres jævnaldrende i arbejde viser, at de generelt har en dårligere sundhedstilstand,” siger han.

Overdødeligheden blandt efterlønnere er i øvrigt steget i de senere år, hvor andelen på efterløn er faldet. Det skyldes i følge Finn Diderichsen, at det netop er dem med det dårligste helbred, der bruger ordningen.

Også i FOAs a-kasse har andelen af berettigede, der går på efterløn, været faldende. I slutningen af 2007 var det omkring 73 procent. Tre år senere var andelen 68 procent.

» Læs om, hvor mange der går på efterløn i forskellige FOA-faggrupper