Usikkerhed om seniorjob

Er du over 55 år, kan den højere efterlønsalder, der er aftalt i efterlønsreformen, få alvorlige konsekvenser for dig. Er du blevet lovet et seniorjob som erstatning for en opbrugt dagpengeret, kan du nemlig komme i klemme.

Seniorjobbet er for de lidt ældre ledige, der har opbrugt deres dagpengeret op til 5 år inden, de kan gå på efterløn. Bliver du fx ledig som 56-årige, og har du ikke længere mulighed for at få dagpenge, så er du garanteret et seniorjob.

Hvornår kan jeg tidligst få et seniorjob?
Med den nuværende efterlønsalder på 60 år kan man altså få et seniorjob som 55-årig. Men fra 1. januar 2012 hæves efterlønsalderen, og det rammer også ledige, der i dag opfylder kravene til at få seniorjob.

Alle, der er født efter 31. december 1953, får en efterlønsalder, der er højere end 60 år og dermed – som reglerne er i dag - en seniorjobalder på over 55 år.

Seniorjobalder

Den højere efterlønsalders indvirkning på retten til at få seniorjob, er slet ikke nævnt i hverken tilbagetrækningsreformen eller i det udkast til et lovforslag om efterløn. Derfor kan vi endnu ikke sige, om der kommer en overgangsordning.

Hvis du allerede er i seniorjob
Vi regner dog ikke med, at de kommende lovændringer får betydning for de medlemmer, der allerede er i et seniorjob. Men vi står i den besynderlige situation, at medlemmer, der i år er startet i et seniorjob som 55-årige, skal være ansat i 7½ til 8 år for at kunne overgå direkte til efterløn - men seniorjobloven siger, at de højst må være i jobbet i 5 år.