Uambitiøs plan

Beskæftigelsesministeren har netop lanceret en plan. 46 initiativer skal fjerne bøvlet og bureaukratiet i beskæftigelsesindsatsen. Forslagene er en udløber af kampagnen ”Væk med bøvlet, Inger ”.

Mindre bøvlede regler og papirgange skal gøre hverdagen lettere for ledige, a-kasser, kommuner m.v., siger beskæftigelsesministeren. Men hendes plan mangler visioner og ambitioner, mener FOAs A-kasse.

Gå planken ud
Der er gode forslag ind imellem. Bl.a. er vi glade for, at a-kassen fremover skal udbetale sygedagpenge til ledige medlemmer ved kortvarige sygefravær, dvs. hvis sygdomsfraværet er under 2 uger. Det er en fordel for medlemmerne. Vi er også glade for intentionerne om at gøre CV'et på Jobnet mere brugervenligt.

Men vi kunne godt have tænkt os forslag, der gik mere ind til benet. Vi kunne fx godt have tænkt os, at ministeren gik planken ud og eksempelvis havde afskaffet den ugentlige bekræftelse på jobsøgning. Og så er vi lodret imod enhver forringelse i 6 ugers selvvalgt uddannelse, sådan som beskæftigelsesministeren lægger op til.

Læs Beskæftigelsesministeriets 46 initiativer her.