Stigning i ledigheden på 10,2 % i maj

Så tager ledigheden igen et hop opad. I maj var 709 flere medlemmer ramt af ledighed end i måneden før. Det giver en stigning på 10,2 % på en enkelt måned.

Antallet af ledighedsberørte er nu på 7.687 og samtidig hopper ledighedsprocenten 0,3 procentpoint op til 3,3 %. Med et samlet antal ledighedsberørte på 7.687 nærmer vi os 8.000 ledige. Ledigheden har ikke været så høj siden november 2006.

Ledigheden i regionerne og sektorerne
Ledigheden er steget i alle regioner. Mest i Syddanmark og på Sjælland, hvor stigningen begge steder er på 11,2 %. Sjælland har stadig den højeste ledighedsprocent (3,8 %), mens Nordjylland (2,8 %) og Syddanmark (3,0 %) har de laveste procenter.

Ledigheden er steget i alle sektorer. Relativt mest i Pædagogisk Sektor (12,2 %) og relativt mindst i Teknik- og Servicesektoren (5,7 %). I procent er ledigheden stadig højest i Kost- og Servicesektoren (4,9 %) og lavest i Teknik- og Servicesektoren (2,2 %).

Udviklingen fra maj 2010 til maj 2011
Siden maj 2010 er der blevet 2.343 flere ledige medlemmer svarende til en stigning på 43,8 %. Det har øget ledighedsprocenten med et helt procentpoint fra 2,3 % til 3,3 %. Siden ledigheden var på sit laveste i oktober 2008 (hvor kun 2.300 medlemmer var ledige), er ledigheden blevet mere end tredoblet.

Inden for det sidste år er ledigheden steget mest på Sjælland (66,1 %) og i Midtjylland (62,4 %) og mindst i Nordjylland (21,8 %). Siden maj 2010 er ledigheden steget mest i Social- og Sundhedssektoren (61,2 %), mens den er faldet i Teknik- og Servicesektoren (-10,5 %). I Pædagogisk Sektor og i Kost- og Servicesektoren er ledigheden steget henholdsvis 31,9 % og 20,3 %. 
 

Læs månedens tema her.