Rekordlavt antal ledige stillinger

I december 2010 oplevede vi et rekordlavt antal ledige stillinger. Antallet er faldet med næsten en tredjedel i forhold til 2007, skriver AK-Samvirke – A-kassernes brancheorganisation.

Hvis forslaget omkring afvikling af efterlønsordningen bliver en realitet, kommer endnu flere danskere til at kæmpe om de samme job, hvis ikke regeringen kommer op med en plan for, hvordan arbejdsmarkedet kan rumme den ekstra arbejdskraft. I december 2010 var der 12.816 ledige stillinger på Jobnet, og med en ledighed på omkring 165.000 ledige er der hård konkurrence om de ledige stllinger.

En ond cirkel
Er man først så uheldig at blive ledig, kan det være rigtigt svært at komme i arbejde igen. Arbejdsgiverne har en tendens til at vælge dem, der allerede er i arbejde frem for de personer, som ikke har noget job:

”Vi ved fra bl.a. a-kasserne, at der er nogle mekanismer, som gør, at arbejdsgiverne tenderer til at fravælge ledige, som har været ledige i lang tid, fordi der er en misforstået opfattelse af, at ledige, som ikke kommer hurtigt i arbejde igen, selv er uden om det, er for besværlige eller for dårlige. Konsekvensen er, at vi risikerer, at miste vigtige kompetencer, som der vil blive brug for i fremtiden”, siger Michel Klos, arbejdspolitisk konsulent i AK-Samvirke på AK-Samvirkes hjemmeside.  

Læs mere på AK-Samvirkes hjemmeside.