Ny løbende kontrol med udbetalinger fra a-kasserne

Alle a-kasser – dvs. også FOAs A-kasse - er af Beskæftigelsesministeriet blevet pålagt løbende at sammenligne de udbetalinger, du får fra din a-kasse med SKATs oplysninger. Det gælder både udbetaling af dagpenge og efterløn.

Hvilke oplysninger drejer det sig om?
Når du skal have udbetalt dagpenge eller efterløn, skal du oplyse om arbejdstimer og indkomst på dagpenge- eller efterlønskortet, da timerne medfører fradrag i det, du får udbetalt. Efterfølgende skal a-kassen sammenligne dine oplysninger om timer med de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet til SKAT.

Hvad sker der, hvis oplysningerne ikke stemmer overens?
Hvis der er forskel på dine og din arbejdsgivers oplysninger, skal vi i a-kassen undersøge sagen. Er dine oplysninger forkerte, kan det medføre, at du – helt eller delvist – skal betale dagpenge eller efterløn tilbage.

Vær omhyggelig
Mange af FOAs medlemmer arbejder på en måde, der gør, at det ikke er helt nemt at udfylde dagpenge- og efterlønskortene med det rigtige timetal. Men det er vigtigt, at du er meget omhyggelig og sikrer dig, at dine oplysninger er 100 % korrekte. Hvis du er det mindste i tvivl, så kontakt din lokale a-kasse og få hjælp.