Forringelser på vej, hvis du arbejder på nedsat tid

Hvis du bliver ledig den 1. maj eller senere og har stået som ”tilmeldt uden ydelse” i Jobcentret, skal du fremover have beregnet en dagpengesats på baggrund af dit aktuelle deltidsarbejde. Det betyder, at du vil få en lavere dagpengesats end du ellers ville have fået, hvis du bliver ledig.

Fagbevægelsen protesterer
Arbejdsmarkedsstyrelsen har med et pennestrøg fjernet muligheden for, at deltidsansatte kan få en højere dagpengesats i tilfælde af ledighed. Fagbevægelsen har forgæves protesteret over for denne væsentlige forringelse. Vi finder ændringen grotesk set i lyset af, at man som ledig ikke uden konsekvenser kan sige nej til et anvist deltidsjob.

Den nye bekendtgørelse træder i kraft 1. maj 2011.