Efterlønnere kan fravælge at indbetale til ATP

Hvis du er på efterløn og betaler til ATP, vil du en af de nærmeste dage få et brev om ATP om nye regler og din mulighed for at fravælge at betale til ordningen.

Som efterlønner bestemmer du selv, om du vil indbetale til din ATP-konto i efterlønsperioden. Hidtil har du kun skullet betale halvdelen af bidraget – staten har så betalt den anden halvdel.

ATP-ordningen er ændret
ATP-ordningen er ændret med virkning fra 1. januar 2012. Lovændringen betyder, at du fremover selv skal betale hele bidraget. Det vil sige, at du skal betale dobbelt så meget som nu. Dit bidrag har hidtil været 0,84 kr. pr. efterlønstime. Beløbet pr. uge nedrundes til nærmeste hele kronebeløb. Du har derfor indbetalt 31 kr. til din ATP-konto for hver uge, hvor du har fået efterløn for 37 timer. Fra 1. januar 2012 vil det være 1,68 kr. pr. time. Det vil sige 62 kr. til ATP for uger med fuld efterløn.

Hvis du vil ændre dit valg
Hvis du tidligere har valgt at betale til ATP, kan du ændre dit valg og holde op med at betale ATP. Hvis du helt vil undgå at betale det forhøjede bidrag, skal du give skriftlig besked til din lokale a-kasse senest den 10. januar 2012. Overholder du ikke denne frist, kan du fravælge ATP-betaling med 4 ugers varsel. Det kræver, at du giver din lokale a-kasse skriftlig besked senest den 30. juni 2012. Efter den 30. juni 2012 kan ATP-betaling kun fravælges ved hvert årsskifte.