Dobbelt så svært at få dagpenge

Dagpengeperioden bliver fra 1. juli 2012 halveret fra de nuværende 4 år til 2 år. Men hvad der måske kommer bag på nogen er, at det nu også bliver dobbelt så svært at få retten til at få dagpenge tilbage, når man først har mistet den.

Som reglerne er i dag skal man have været i arbejde i en periode svarende til ½ års fuldtidsarbejde for at kunne få dagpenge igen i tilfælde af ledighed. Men fra 1. juli 2012 er kravet blevet fordoblet, så man fremover skal have et helt års fuldtidsarbejde svarende til 1.924 timer for at være berettiget til dagpenge igen.

Halvt klippekort til dobbelt pris
Det kan sammenlignes med, at et 10 turs klippekort til bussen til 140 kr. fra den ene dag til den anden ændres til kun at have 5 klip samtidig med, at prisen fordobles til 280 kr.

Ser man på de lande, vi normalt sammenligner os med, så udløser samme antal arbejdstimer ca. tre gange så lang dagpengeret i Sverige og Finland. I Danmark får man to års dagpengeret, hver gang man har arbejdet i et år, mens man med det samme antal arbejdstimer får omkring seks års dagpengeret i Finland og i Sverige mellem godt fem og syv år afhængig af, om man har børn eller ej.