Boligejere uden a-kasse kan ikke få kontanthjælp

Omkring 418.000 beskæftigede står uden for dagpengesystemet. En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser, at for omkring 300.000 af disse personer gælder det, at de står uden indtægt, hvis de skulle blive ledige.

Da de ikke er medlem af en a-kasse, kan de ikke få dagpenge. Og i modsætning til den meget udbredte opfattelse, så kan de heller ikke få kontanthjælp.

Boligejere er specielt udsatte
AK-Samvirkes direktør, Verner Sand Kirk, siger på AK-Samvirkes hjemmeside: ”Boligejerne er specielt udsatte, fordi de månedlige udgifter til huset eller lejligheden ofte udgør en betragtelig del af de faste udgifter. Når man så mister sit arbejde, skal man være fattigere end en kirkerotte, før man kan få kontanthjælp”, advarer Verner Sand Kirk og uddyber:
 
”Det betyder, man skal bruge de penge, man eventuelt har i banken, sælge bilen, belåne eller sælge boligen. Hvis ens ægtefælle har et arbejde, kan man heller ikke få kontanthjælp, så det kommer til at gøre økonomisk ondt på rigtig mange, hvis de bliver ledige.”


For at få kontanthjælp er det et krav, at man ikke kan blive forsørget på andre måder, fx af ens ægtefælle eller af ens egen formue. Enliges likvide formue må ikke være større end 10.000 kr., hvis man vil have kontanthjælp. For ægtepar er grænsen på maksimalt 20.000 kr.
 
Analysens hovedkonklusioner
Den primære årsag til, at så mange af de beskæftigede ikke ikke kan modtage kontanthjælp, hvis de skulle blive ledige, er, at familiens formue er for høj. Andre årsager er friværdi i boligen og ægtefællens indkomst.
 
9 ud af 10 boligejere i Danmark, der ikke er medlem af en a-kasse, har ingen mulighed for hverken dagpenge, da det kræver medlemskab af en a-kasse eller kontanthjælp, hvis de skulle gå hen og blive ledige. Det kan i yderste konsekvens betyde, at flere boligejere må sælge deres bolig eller i værste fald lade den ryge på tvangsauktion, hvis de mister deres job.
 
Du kan læse hele AE’s analyse her.