Afskaffelse af efterlønsordningen?

FOA er en stærk fortaler for efterlønsordningen. FOAs A-kasse anbefaler, at du fortsætter med at betale efterlønsbidrag, så du ikke risikerer at miste retten til efterløn.

Udbetaling af allerede indbetalt efterløn
Efter de gældende regler kan du ikke få det efterlønsbidrag, som du allerede har indbetalt, udbetalt kontant, hvis du har indbetalt efterlønsbidrag i mere end 1 år. Men du kan få det overført til en pensionsordning. Reglerne om efterlønsbidrag blev indført fra 1. april 1999.

I 2011 er efterlønsbidraget på 447 kr. om måneden, som fuldtidsforsikret og deltidsforsikret 298 kr. Din samlede indbetaling til efterlønsordningen svarer til antallet af måneder, som du har betalt gange 447 eller 298 kr. som fuldtids- eller deltidsforsikret.

Hvad kræves der for at afskaffe efterlønsordningen?
Efterlønsordningen er ikke afskaffet, selv om Lars Løkke Rasmussen nu ønsker det. For at afskaffe efterlønsordningen skal der fremsættes et lovforslag i Folketinget og der skal være flertal for forslaget.

Der er ikke forhandlet nogen aftale eller fremsat noget lovforslag på nuværende tidspunkt. Der er lige nu ikke flertal i Folketinget for at afskaffe efterlønnen. En afskaffelse af efterlønsordningen kræver, at Lars Løkke Rasmussen efter et folketingsvalg kan skaffe et flertal for det.