Årlig bonus fra PenSam

Er du en af dem, der får en årlig bonus fra pensionsselskabet PenSam?

Hvis du løbende får udbetalt en pension fra PenSam, får du eventuelt også udbetalt en engangsbonus hvert år. Bonusudbetalingen er blevet forsinket i år, så du ikke får bonussen i juli, men først med augustpensionen.

Omkring den 1. august sender PenSam en pensionsspecifikation til alle, hvor bonussen fremgår. PenSam forventer, at bonussen fremover vil blive udbetalt i juli som sædvanligt.

Husk at give os besked
Husk altid at sende pensionsspecifikationerne til os, hvis du får en bonus eller pensionsregulering.