Ledige fik 83.000 for lidt i sygedagpenge

FOAs a-kasse i Frederikshavn har foreløbig hjulpet syv medlemmer, der fik for lav sats.

Vi har tidligere her på foa.dk fortalt om et ledigt FOA-medlem, som FOAs a-kasse i Frederikshavn har hjulpet til at få efterbetalt over 25.000 kroner i sygedagpenge. Kommunen havde betalt hende en forkert sats.

Siden har yderligere seks medlemmer af a-kassen i Frederikshavn henvendt sig med samme problem. Og tilsammen har de syv medlemmer nu fået efterbetalt 82.937 kroner.

”Det er formentlig kun toppen af isbjerget, vi har set. Rigtig mange kan have penge til gode ved kommunen,” siger fuldmægtig i a-kassen Poul Nielsen.

Brugte forkerte regler

Fejlene er opstået, fordi kommunen har brugt nogle forkerte regler, da man beregnede den dagpengesats, som de berørte medlemmer fik.

Kommunen har oplyst til a-kassen i Frederikshavn, at man ikke teknisk har mulighed for at opdage fejlen.

Ved udbetalingen er brugt et edb-program, der også anvendes i andre kommuner.

Kontakt a-kassen

A-kassen i Frederikshavn har også fået henvendelser fra FOA-medlemmer i andre kommuner, der mener, at deres kommuner også har udbetalt for lidt.

Disse medlemmer er henvist til at kontakte deres lokale FOA-afdeling for hjælp.

Poul Nielsen opfordrer medlemmer, der har været ansat på mindre end 37 timer, til at kontakte a-kassen, hvis de er blevet afskediget under sygdom og overgår til at få udbetalt sygedagpenge direkte fra kommunen.