FOA-ledighed i stærk vækst

På et år er arbejdsløsheden steget med over 60 procent.

Det seneste år er ledigheden blandt medlemmerne af FOAs A-kasse gået meget kraftigt i vejret, viser den seneste opgørelse fra A-kassen.

Fra maj 2009 til maj i år er antallet af ledighedsberørte steget med 2.051 fra 3.293 til 5.344 eller 62,3 procent. Ledighedsberørte kan enten være deltidsansatte, der får supplerende dagpenge, eller personer, der er fuldtids ledige.

A-kassens tal viser, at der først og fremmest er blevet flere fuldtids ledige. Fra maj til maj er antallet steget fra 2.415 til 4.300 eller med 78,1 procent, mens antallet af personer på supplerende dagpenge er gået op med 18,9 procent.

Færre ledige jobs

Ledigheden er især steget i social- og sundhedssektoren. På et år er der her kommet 93,9 procent flere ledighedsberørte.

I FOAs tre øvrige sektorer har stigningen været på mellem 36 og 59 procent.

Samtidig er der blevet længere mellem de ledige jobs, viser en opgørelse fra A-kassen. I maj sidste år var der 3,2 ledig pr job for social- og sundhedshjælpere, der kunne søges i FOAs særlige jobsøgningsmaskine. I maj i år var der 14 om hvert job, der var til rådighed.

FOA: Fejlslagen politik

FOA mener, at udviklingen er udtryk for en fejlslagen beskæftigelsespolitik.

”Flere er blevet ledige på grund af fyringsrunder i kommunerne og på sygehusene. Med baggrund i besparelserne er der blevet langt færre jobs, man kan søge. Samtidig har Folketinget strammet op på reglerne for, hvor længe, man kan få supplerende dagpenge. Det har tvunget nogle medlemmer til at melde sig fuldtidsledige, fordi de ikke kan finde et job til at erstatte de dagpenge, de har mistet,” siger Mona Striib til foa.dk. Hun er næstformand i FOA og politisk ansvarlig for FOAs beskæftigelsespolitik.

”Udviklingen risikerer jo desværre at blive endnu værre. Med de stramninger for, hvor længe man i det hele taget kan få dagpenge, som regeringen og Dansk Folkeparti har vedtaget for nylig, vil vi de kommende år se flere og flere af vores medlemmer falde for grænsen og komme over på kontanthjælp. Det er ganske enkelt katastrofalt,” siger hun.