FOA-ledighed eksploderer

FOA-faggrupper hårdest ramt blandt offentligt ansatte.

Prikkerunderne på sygehusene og i kommunerne begynder nu at sætte deres tydelige spor i talkolonnerne fra FOAs a-kasse.

Samtidig viser en dugfrisk analyse, at FOAs faggrupper samlet er de hårdest ramte blandt de offentligt ansatte.

Fra oktober sidste år til oktober i år er omkring 2.700 flere i FOAs a-kasse blevet helt eller delvis ledige, så det samlede antal nu er oppe på omkring 6.500 viser de seneste tal fra a-kassen. Det svarer til en stigning på lidt over 70 procent.

Værst for Sosu’erne

Værst er det gået ud over faggrupperne i social- og sundhedssektoren. Her hæver omkring 1.900 flere dagpenge. Det er over dobbelt så mange som de knap 1.800, der gjorde det på samme tid året før.

I de pædagogiske faggrupper må knap 550 flere udfylde dagpengekort. Det er 37 procent flere end året før. I kost- og servicesektoren er det lidt over 200 flere, en stigning på 52 procent. Teknik- og servicesektoren tegner sig for 44 flere ledige, eller 27 procent flere.

”Der er ingen tvivl om, at det er fyringerne i både regioner og kommuner, der nu slår igennem. Nedskæringerne har samtidig ført med sig, at de nyuddannede har fået meget sværere ved at komme i arbejde. Vores lokale afdelinger i a-kassen melder, at de nyuddannede nu går ledige i flere måneder, hvor de tidligere fik job med det samme,” siger Elisabeth Bruun Olesen til foa.dk. Hun er chef a-kassens ledelse.

FOA-grupper hårdest ramt

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i en helt aktuel analyse sammenlignet, hvordan ledigheden har udviklet sig fra april til oktober i år i de a-kasser, der overvejende har medlemmer fra den offentlige sektor.

Her topper FOAs a-kasse: På det halve år er ledighedsprocenten gået op med 0,7 procentpoint fra 2,25 til 2,95. Andre offentlige grupper som pædagogerne, lærerne, sygeplejerskerne og de øvrige sundhedsgrupper har også mærket en stigning i ledigheden, men ikke så stor som i FOAs a-kasse.

De offentligt ansatte har dog stadig væsentlig lavere ledighed end de private grupper. Hvor procenten i FOAs a-kasse som nævnt er 2,95, er den 14,7 i byggefagene og 13 i 3Fs a-kasse.