Arbejdsdirektoratet: Askesky giver force majeure

Ledige som har været strandet på grund af askeskyen og derfor ikke har opfyldt kravene til dagpenge, får nu udbetalt penge alligevel.

Nu er der gode nyheder til de dagpengemodtagere, der har været strandet i udlandet på grund af askeskyen, og som derfor har haft problemer med at opfylde kravene til dagpenge.

Arbejdsdirektoratet har i dag sendt en såkaldt skrivelse ud til landets a-kasser, hvor der står, at askeskyen skal betragtes som force majeure.

Altså kan dagpengemodtagere, der er udeblevet fra møder i a-kassen, jobcenter eller lignende, alligevel få udbetalt dagpenge.

”Med den her skrivelse er der givet amnesti til dagpengemodtagerne, som nu har en gyldig grund til ikke at kunne dukke op. Reglerne er simpelthen blevet ændret i det her særlige tilfælde”, siger Karl Kristian Alminde til foa.dk. Han er konsulent i FOAs A-kasse.

Flybillet er bevis

De strandede dagpengemodtagere skal bare kunne dokumentere, for eksempel med en flybillet til hjemrejse, at de har været i udlandet under flykaosset og derfor har været forhindret i at komme hjem i tide.

”Der står ellers i loven, at man skal opholde sig i Danmark for at være berettiget til dagpenge, men det kan vi så undtagelsesvis se bort fra nu”, siger Karl Kristian Alminde.

Han tilføjer, det er vigtigt at kontakte sin lokale a-kasse hurtigst muligt, når man endelig kommer hjem.

”Det er overordentligt vigtigt straks at henvende sig til sin a-kasse. Det er det bedste råd vi kan give”.

Ikke til folk i arbejde

FOA opfordrede allerede i sidste uge til, at A-kasserne kunne udbetale dagpenge til de medarbejdere, der på grund af askeskyen ikke har været i stand til at møde på arbejde. Arbejdsdirektoratets afgørelse glæder derfor FOA.

”Jeg er glad for, at askeskyen nu bliver betragtet som force majeure. Men det bør ikke kun komme de ledige til gode. Folketinget bør også give A-kasserne mulighed for at udbetale penge til de medarbejdere, der er blevet trukket i løn, fordi de på grund af askeskyen ikke har kunne møde på arbejde,” siger Dennis Kristensen.

Ingen henvendelser endnu

Indtil videre har FOAs A-kasse ikke fået nogle henvendelser fra dagpengemodtagere, der er kommet i klemme.

”På landsplan vil det nok kunne gøre en forskel for en del mennesker, men vi har ikke haft nogle sager endnu”, siger Karl Kristian Alminde.

Foruden en gyldig flybillet som dokumentation, så understreger Arbejdsdirektoratet, at force majeure kun gælder ved ”lovligt” ophold i udlandet - altså dagpengemodtageren skal have fortalt sin a-kasse og jobcenter om ferien.