Web a-kassen i ny forklædning

Alt er ved det gamle, når du i disse dage går ind på web a-kassen og udfylder dit ydelseskort, men i juni måned vil det se lidt anderledes ud.

Den 10. juni går vi i luften med en ny web a-kasse. I stedet for én lang side med alle oplysningerne på, vil den være delt op i flere sider.

 

Den nye web a-kasse – menupunkt for menupunkt
Under menupunktet ’Ydelseskort’ finder du alle de kort, som skal sendes hver måned eller halvårligt: Dagpenge/dagpenge under aktivering (DPAY), Børnepasningsorlov (AR 281) og Efterløn (AR 285 m.fl.).

    Web a-kassen
    Under ’Se indsendte blanketter’ kan du alle de blanketter, som du har indsendt via web a-kassen. Under menupunkterne ”Feriedagpenge’, ’Ledighed/aktivering’ og ’Efterløn’ kan du læse mere om de forskellige emner og finde blanketterne, som hører til de respektive områder. Under ’Alle blanketter’ kan du se alle a-kassens elektroniske blanketter.

    Vi håber, at du vil tage godt imod vores nye web a-kasse.