Væk med bøvlet, Inger

Vejen fra arbejdsløshed til job skal være mindre bøvlet. Under overskriften ”Væk med bøvlet, Inger” opfordrer beskæftigelsesminister Inger Støjberg bl.a. ledige til at komme med gode ideer til at gøre det nemmere at komme i job.

Synes du, at vejen fra arbejdsløshed til arbejde er brolagt med unødigt komplicerede regler eller vanskelige sagsgange? Så opfordrer Inger Støjberg dig til at beskrive problemet og give dit bud på en løsning på hjemmesiden vækmedbøvletinger.dk inden den 1. juni 2010, så beskæftigelsesindsatsen kan blive så enkel og ubureaukratisk som muligt.

Inspireret af en tidligere undersøgelse
Beskæftigelsesministeriet har tidligere gennemført en lignende undersøgelse, hvor jobcentermedarbejderne kunne komme med forslag til, hvor man kunne forenkle indsatsen for de ledige, hvilket førte til en række forenklinger. Denne gang har alle mulighed for at komme med idéer. FOA bifalder dette tiltag, da der efter FOAs mening er mange områder, hvor tingene kunne gøres langt mere enkelt end i dag.

Fokusgruppeinterview
Derudover vil Beskæftigelsesministeriet gennemføre en række fokusgruppeinterview, hvor ledige, virksomheder, jobcentre og a-kasser kan komme med deres forslag til at gøre indsatsen i jobcentrene mere enkel.
”Samarbejdspartnere som virksomheder og a-kasser vil jeg også meget gerne have på banen. De overordnede linjer i beskæftigelsespolitikken ligger fast, men vi vil benytte enhver lejlighed til at fjerne bureaukrati og frigøre ressourcer, så alle gode kræfter kan bruges på at hjælpe mennesker i job. Vi opnåede rigtig gode resultater, sidst vi bad jobcentrene om at melde ind, og nu er vi klar til at tage en ny omgang” siger Inger Støjberg.