Medlemsfremgang i FOAs a-kasse i 2009

Ligesom de andre a-kasser oplevede FOAs a-kasse stigende arbejdsløshed blandt medlemmerne i 2009. Men modsat stort set alle andre LO-kasser oplevede FOAs a-kasse også et svagt stigende medlemstal.

Den finansielle krise har fået antallet af medlemmer i a-kassen til at stige en lille smule, men det er dog ikke alle a-kasser, der får glæde af denne stigning – især ikke blandt LO-kasserne.

Tilbagegang afløst af svag tilgang
Efter en periode med svigtende medlemstilgang er der nu en svag stigning at spore i FOAs a-kasse. Fra januar 2009 til januar 2010 har FOAs a-kasse fået 525 flere medlemmer. I LO-kasserne er man dog samlet set gået tilbage med over 21.000 forsikringsaktive medlemmer i perioden. Faglig Fælles A-kasse (3FA) er med godt 8.000 mistede medlemmer den a-kasse, der har lidt det største tab i forhold til antal medlemmer. HK’s a-kasse følger efter med over 6.000 mistede medlemmer.

Oversigt over medlemsfremgang 2009

Læs mere om a-kassernes udvikling i 2009 på AK Samvirkes hjemmeside.