Lovsjusk kan koste FOAs a-kasse dyrt

Beskæftigelsesministeriet vil ikke som lovet give a-kasserne refusion for de ekstraomkostninger, som et utilsigtet hul i ferieloven har givet dem.

For FOAs a-kasse kan Beskæftigelsesministeriets lovsjusk komme til at betyde en udgift på omkring 2 mio. kr., da man ifølge Beskæftigelsesministeriet burde have vejledt sine medlemmer om dette hul i lovgivningen.

Om sagen
En større gruppe af efterlønsmodtagere fik i perioden 2004-2006 en utilsigtet mulighed for både at modtage efterløn og opsparede feriepenge pga. et hul i ferieloven efter en revision af denne i 2004. Den tidligere beskæftigelsesminister havde ellers friholdt a-kasserne i sagen, der også er kendt som ”ferie-efterlønssagen”. Men Beskæftigelsesministeriet vil nu ikke dække FOAs udgifter. For alle a-kasserne betyder det en ekstraudgift i størrelsesordenen 15 – 20 mio. kr. Læs mere om sagen på AK Samvirkes hjemmeside.