Ledige over 55 berøres ikke økonomisk af afkortningen af dagpengeperioden

Ledige medlemmer, der er fyldt 55, når de mister dagpengeretten, mister ikke deres forsørgelsesgrundlag. De har enten ret til et kommunalt seniorjob eller kan få forlængede dagpenge.

Seniorjob
Seniorjobbet er for ledige, der fylder 55 år efter den 1. januar 2008. Bopælskommunen har pligt til at ansætte den ledige i et seniorjob, men den ledige skal selv søge kommunen om seniorjobbet. Et fuldtidsforsikret medlem har ret til et seniorjob på fuld tid. Ansættelsesvilkårene er på almindelige overenskomstmæssige vilkår, men jobbet betragtes som støttet arbejde og derfor kan man ikke genoptjene ny dagpengeret. Det er en betingelse, at man har ret til efterløn som 60årig, og seniorjobbet ophører den dag, man fylder 60 år.

Forlængede dagpenge
Ledige medlemmer, der er fyldt 55 år inden den 1. januar 2008, kan få forlængede dagpenge frem til den dag, man fylder 60 år, hvor man skal gå på efterløn. Det er altså også en betingelse her, at den ledige har ret til efterløn som 60-årig.

Ledige medlemmer, der mister dagpengeretten efter det fyldte 50. år, men inden retten til et seniorjob, kan i øvrigt bevare retten til efterløn som 60-årig, hvis medlemmet bliver ved med at indbetale medlems- og efterlønsbidrag. Men medlemmet har ikke længere ret til ydelser fra dagpengesystemet.