Jobcentre flopper

Analyse Danmark har netop lavet en analyse for Ugebrevet A4 om lediges oplevelse af jobcentrene. Resultatet er beskæmmende med dumpekarakter.

Mere end hver anden ledig synes, at jobcentret gør det dårligt. Utilfredsheden bunder både i, at jobcentrene ikke tilbyder job, ikke lever op til forventningerne, giver utilstrækkelig individuel vejledning, ikke tilbyder uddannelse og giver for ringe aktiveringstilbud. Særligt beskæmmende er det, at 15 % af de ledige ikke mener, at jobcentrene overholder det, de lover. Kun 10 % roser jobcentrene. 8 ud af 10 oplever, at de får meget lidt eller slet ingen hjælp på jobcentret.


Den lediges journal er vigtigere end den ledige
Både repræsentanter for DA, Kommunernes Landsforening og forskere mener, at den moderne form for jobformidling går ud på, at den ledige selv skal finde jobbet, så den ledige skal ikke møde op på jobcentret med en forventning om at få et job!

Men der er langt hen ad vejen enighed om, at alt for meget tid på jobcentrene går med at kontrollere, om alle regler overholdes. Professor Flemming Ibsen udtrykker det rammende. "Rigtigt mange ledige føler, at de kommer på jobcentret for at blive kontrolleret, og at deres journal er vigtigere end dem selv. Medarbejderne i jobcentrene skal bare have "hakket" de ledige af i systemet, så kommunerne kan få refusion fra staten".


"Væk med bøvlet, Inger" ikke ambitiøs nok
Jobcentrene skal også overholde en masse stive og bureaukratiske regler, meget få kan se nogen fornuft i, bl.a. at ledige, der har planlagt at gå på efterløn som 60-årige, skal bruge de sidste par uger at deres ledighed på jobsøgningskurser. Beskæftigelsesministeren kommer snart med en samlet pakke for at komme noget af bøvlet til livs, men vi har ikke meget tiltro til, at det bliver andet end smålapperier. Beskæftigelsesministeren vil nemlig ikke lave om på den nuværende finansieringsmodel, hvor kommunerne for at få deres økonomi til at hænge sammen, alt for ofte aktiverer for at få refusion fra staten.


FOAs A-kasse: "Tillid i stedet for kontrol"
FOAs A-kasse mener, at a-kasserne og jobcentrene har en stor opgave i at vejlede de ledige ud fra de lediges individuelle forudsætninger og behov i forhold til, hvad der skal til for at den enkelte får bedre muligheder for at genvinde en plads på arbejdsmarkedet. Her tænker vi ikke mindst på uddannelsesvejledning og uddannelsesmuligheder, som har stor betydning for FOAs medlemmer og kommende medlemmer.

Men det kræver et helt nyt beskæftigelsessystem, som bygger på tillid i stedet for kontrol med den enkelte ledige i centrum. Ikke mindst skal økonomimodellen laves om, så kommunen ikke tænker i, hvad der er bedst for kommunekassen, men hvad der er bedst for det enkelte menneske. Heri er vi ganske enige med LO.