Hvad betyder stramningerne på dagpengeområde for mig?

Regeringspartierne har sammen med Dansk Folkeparti indgået en ”aftale om genopretning af dansk økonomi”, der på dagpengeområdet fører til en lang række forringelser.

Her kan du læse, hvad det kommer til at betyde, hvis du er ledig eller bliver det.


Hvor længe kan jeg få dagpenge?
Gammel aftale:
Det er i dag muligt at få dagpenge i 4 år over en periode på 6 år.

Ny aftale:
Du kan maksimalt få dagpenge i to år over en periode på 3 år. Aftalen træder i kraft den 1. juli 2010. Hvis du får dagpenge nu, dvs. inden den 1. juli 2010, vil du efter denne dato højst have ret til 2 år på dagpenge – også selvom du efter de gamle regler ville have ret til fx 2,5 år.


Hvor meget skal jeg arbejde for at få ret til dagpenge?
Gammel aftale:
For at få ret til dagpenge skal du kunne dokumentere mindst et års arbejde (fuldtidsforsikret: 1924 løntimer/deltidsforsikrede: 1258 løntimer).
Hvis du mister retten til at få dagpenge, skal du arbejde et halvt år svarende til hhv. 962/629 timer (fuldtids-/deltidsforsikret), for at få ret til dagpenge igen.

Ny aftale:
Du skal altid have mindst 1924 løntimer som fuldtidsbeskæftiget og 1258 som deltidsbeskæftiget for at få dagpenge – uanset om der er tale om, at du skal generhverve retten til dagpenge eller du skal have dagpenge som førstegangsledig.

Forslaget skal til behandling i folketinget efter sommerferien, og vi kender derfor ikke datoen for, hvornår den nye regel træder i kraft.


Hvor meget får jeg i dagpenge?
Hvor meget du får i dagpenge, er afhængig af hvor meget du har fået i løn.

Gammel aftale:
Når størrelsen af din dagpenge skal beregnes, skal vi se lønsedler fra de seneste tre måneder, for at beregne hvor meget, du kan få.

Ny aftale:
Vi beregner fremover dine dagpenge på baggrund af den lønindtægt, du har haft det seneste år, inden du blev ledig. Forslaget skal til behandling i folketinget efter sommerferien.

Har jeg som nyuddannet ret til at få feriedagpenge?
Gammel aftale:
Nyuddannede har som udgangspunkt ret til 15 dage med feriedagpenge.

Ny aftale:
Nyuddannede har ikke længere ret til feriedagpenge.


Har jeg ret til feriedagpenge optjent på grundlag af SVU og VEU?
Gammel aftale:
Nu har du ret til feriedagpenge på grundlag af din SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte) og VEU-godtgørelse (Voksen- og EfterUddannelsesstøtte).


Ny aftale:
Retten til at optjene feriedagpenge af udbetalt SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte) og VEU-godtgørelse (Voksen- og EfterUddannelsesstøtte) ophæves. Forslaget skal til behandling i folketinget efter sommerferien.