Forringelser på vej på uddannelsesområdet

Der er forringelser på vej for dem, der drømmer om en uddannelse. Regeringen nedsætter støtten.

Fra februar 2011 bliver satsen for Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse (VEU) sat ned fra 100 % til 80 % af det beløb, som man maksimalt kan få i dagpenge. I april følger satsen for Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter og bliver nedsat med samme beløb.

Er jeg omfattet?
Det kommer til at berøre dig, hvis du begynder på:

  • en VEU-uddannelse den 7. februar 2011 eller senere
  • en SVU-uddannelse den 4. april 2011 eller senere.

Får du VEU og SVU i forbindelse med din uddannelse før disse datoer, er der ingen ændringer for dig.


Yderligere stramninger for fyrede medarbejdere
Er du blevet opsagt fra dit arbejde, er det slut med at søge ind på en uddannelse og få SVU i opsigelsesperioden, og når du er stoppet på jobbet. Med de nye regler skal du være begyndt på uddannelse, inden du bliver fyret for at få SVU, der rækker ud over opsigelsesperioden.

Ændringen gælder for ansøgninger om SVU, som a-kasserne eller uddannelsesstederne har fået efter den 31. december 2010.  

Hvorfor disse stramninger?
Alle stramningerne er en af det finanslovsforlig, som regeringen og regerings to støttepartier, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne, er nået frem til.