Ferie-efterlønssagen: Ekstraregning på 25 mio. til a-kasserne

Beskæftigelsesministeriets lovsjusk kan komme til at koste a-kasserne endnu dyrere end først antaget. AK-Samvirke anslår, at det vil komme til at koste op imod 25 mio. kr. oven i de 170 mio. til efterbetalinger alene til administration.

Arbejdsdirektoratet kræver, at a-kasserne skal gennemgå og behandle ca. 80.000 ferie- og efterlønssager. Formanden for AK-Samvirke, Morten Kaspersen, vurderer, at det i snit tager 1 time pr. sag at finde sagen frem, tage kontakt til folk og behandle sagen, og det vil beløbe sig i op imod ialt 25 mio. kroner i ekstra omkostninger til arbejdstid, it, portoudgifter m.v

Og om det overhovedet er muligt at finde frem til folk, og dernæst om det er muligt for folk at finde ud af, hvor meget ferie de holdt for syv år siden, er tvivlsomt.

Om sagen
En større gruppe af efterlønsmodtagere fik i perioden 2004-2006 en utilsigtet mulighed for både at modtage efterløn og opsparede feriepenge pga. et hul i ferieloven efter en revision af denne i 2004. Den tidligere beskæftigelsesminister havde ellers friholdt a-kasserne i sagen, der også er kendt som ”ferie-efterlønssagen”. Men Beskæftigelsesministeriet vil nu ikke dække a-kassernes udgifter.