Dyre tværfaglige a-kasser

Uden at blinke slår de tværfaglige a-kasser sig op på, at de er billige. Men faktum er, at de i de seneste 10 år har skruet kraftigt op for priserne.

Det ligner falsk reklame og klinger hult, når fx Krifa (Kristelig Fagbevægelse) på deres hjemmeside skriver ”Tryghed uden overflødige udgifter”, eller når Det Faglige Hus i reklamer skriver ” Vælg os fordi vi er de billigste”.

Dyrere a-kasser med ringere service
Sandheden er, at de to a-kasser fra 1. juli 2010 er dyrere end FOAs A-kasse. Det skal ses i sammenhæng med, at FOAs A-kasse tilbyder god service tæt på vores medlemmer – 39 steder i landet. Det kan de tværfaglige a-kasser ikke tilbyde.

Stigninger på op imod 100 %
Alle a-kasser opkræver et administrationsbidrag, som skal dække udgifter til administration, løn, it-systemer m.m. De tværfaglige a-kasser slår sig op på at være billige, men har hævet prisen med op til 100 % set over de seneste 10 år. En prissammenligning mellem FOAs A-kasse og 5 tværfaglige a-kasser viser, at FOAs A-kasse har sat administrationsbidraget ned 2 gange og reduceret prisen med 8 % over 10 år.

4 ud af 5 tværfaglige a-kasser har sat prisen op
Størstedelen af de tværfaglige a-kasser har sat priserne op. Ikke blot en gang, men flere gange over de sidste 10 år:

  • ASE – A-kassen for Selvstændige har sat prisen op med 100 % over en periode på 10 år.
  • DLA – Danske Lønmodtageres A-kasse/Det Faglige Hus har sat prisen op med 92 % på 7 år.
  • KRIFA – Kristelig Fagbevægelses A-kasse har sat prisen op med 13 % over 10 år og topper listen med en månedlig pris på 140 kr. inklusive et opkrævningsgebyr på 15 kr.


Se prissammenligningen mellem de tværfaglige a-kasser og FOAs A-kasse.