Askeskyen: Ingen udbetaling til strandede medlemmer

Lukningen af luftrummet over Danmark betyder, at mange mennesker stadigvæk er strandet i udlandet - også FOAs medlemmer.

A-kassen kan ikke udbetale ydelser til ledige medlemmer, som ikke kan komme hjem pga. vulkanudbruddet.

Dagpenge
Ledige medlemmer, som er strandet i udlandet på grund lukkede lufthavne, er ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, og a-kassen kan derfor ikke udbetale dagpenge for den periode hvor medlemmet opholder sig i udlandet.

Samtaler i jobcenteret og a-kassen
Medlemmer, som på grund lufthavnslukningerne ikke møder til indkaldte samtaler, skal udelukkes fra dagpenge, indtil de har henvendt sig til den, der har indkaldt til samtalen. Det er derfor vigtigt, at medlemmer, som er udeblevet fra samtaler, henvender sig a-kassen så hurtigt som muligt efter hjemkomsten.

Medlemmer i jobtræning
For medlemmer i jobtræning er reglerne de samme som for medlemmer i ordinært arbejde.

Læs nyheden "Askeskyen: Ingen fyringsgrund" på www.foa.dk