Krav om fire jobsøgninger gælder stadig

Udvalgsarbejde i gang om ændring af kravet om fire jobsøgninger om ugen

Kravet gælder dog stadig til nye regler kommer

I midten af december 2008 meddelte beskæftigelsesministeren, at han ville ændre kravet om, at ledige som udgangspunkt skal søge fire job om ugen. Begrundelsen var, at arbejdsgiverne klagede over useriøse jobansøgninger.

Arbejdsdirektoratet og A-Kassernes Samvirke er nu ved at fastlægge nye retningslinjer. Disse retningslinjer vil også indeholde krav om meget aktiv jobsøgning.

Arbejdsdirektoratet har meddelt, at kravet om fire jobsøgninger eksisterer, indtil udvalgsarbejdet i Arbejdsdirektoratet og A-Kassernes Samvirke er afsluttet.

Lagt på den 09.01.2009