Jobsøgning: Fornuftig aftale erstatter firkantet krav

Fremover vil ledige ikke længere skulle søge fire job om ugen. Reglen om de mange ansøgninger erstattes nu af, at den ledige og a-kassen sammen skal lave en plan for jobsøgning.

Det vækker begejstring i FOA, som tidligere har kritiseret de meget firkantede krav til de ledige.

”Meldingen fra Arbejdsdirektoratet i sin tid om at ledige skulle søge fire job om ugen skabte frustration, irritation og frygt for at miste dagpengene hos mange ledige. Jeg er derfor glad for, at reglen nu bliver ændret,” siger Mona Striib, næstformand for FOA.

Kvalitet frem for kvantitet
Når ledige blev tvunget til at søge et bestemt antal stillinger om ugen, blev fokus i følge FOA flyttet fra kvalitet i jobsøgningen til kvantitet i jobsøgningen.

”Vi har aldrig været uenige i, at ledige skal søge job aktivt, og at de skal søge alle de job, de kan klare, både inden for og uden for FOAs faglige områder. Men at lave en facitliste, som a-kasserne skulle vurdere de ledige ud fra, var da totalt politisk forfejlet,” siger Mona Striib.

Mere dialog
Fremover skal de ledige og a-kassen i fællesskab udarbejde en plan for jobsøgning, som er tilpasset den enkelte.

A-kassen får nu en helt anden mulighed for at gå i konstruktiv dialog med de ledige og sammen vurdere, hvordan og hvor den ledige søger bedst for at komme tilbage til arbejdsmarkedet, mener Mona Striib, der forudser, at det vil forpligte de ledige på en helt anden og langt mere håndgribelig og positiv måde.

Lagt på den 03.02.2009