Bliv medlem af FOAs a-kasse - det betaler sig

Sig det til dine kollegaer.

Det betaler sig at være medlem af en a-kasse.

Hvis arbejdsløsheden banker på, kan det koste dyrt at stå uden for a-kassesystemet. Mange tror, at kontanthjælpen træder til, og at det nok skal gå.

Men der er mange tusinde kroners forskel på det, man får at leve for, når man er på kontanthjælp og dagpenge.

Kontanthjælpen kommer først, når værdierne er realiseret. Arven, friværdien i huset, lejligheden eller sommerhuset, pengene på bankbogen m.v. skal først bruges, og bilen og motorcyklen skal sælges.

Og så har ægtefællen forsørgerpligt. Derfor har man ikke ret til kontanthjælp, hvis ens ægtefælle har en indtægt, som kan forsørge begge.

Dagpengene derimod er uafhængige af formue og ægtefælle.Ledigt medlem af en a-kasse

Max. dagpenge 725 kr. pr. dag = 3.625 pr. uge = ca. 15.700
pr. måned (fuldtid)
Satsen for nyuddannede 595 pr. dag = 2.975 pr. uge = ca. 12.880
pr. måned (fuldtid)
Efter 1 års medlemskab og 1924 timers arbejde
 

Ikke medlem af en a-kasse

Du kan kun få kontanthjælp, hvis du ikke har en ægtefælle, der kan forsørge dig, og hvis du ikke har værdier, der kan realiseres.
Maksimal ydelse for forsørgere: 12.629 kr. pr. måned.
Ikke-forsørgere over 25 år: 9.505 kr. pr. måned.
Unge under 25, udeboende: 6.124 kr. pr. måned
 

A-kassekontingent

I 2009 er a-kassekontingentet for fuldtidsforsikrede/deltidsforsikrede:
Med efterlønsbidrag 836 kr. / 598 kr.
Uden efterlønsbidrag 413 kr. / 316 kr.
 Lagt på den 28.01.2009