FOA holder sine medlemmer skadesløse for efterløns-bommert

FOA - Fag og Arbejde indleder nu udbetalingen af den efterløn, som flere tusinde medlemmer af forbundet har krav på.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen har i dag meget overraskende meddelt, at han anlægger sag mod Arbejdsmarkedets Ankenævn, der for otte uger siden afgjorde, at medlemmer af a-kasserne i en periode i 2004 og 2005 blev fejlvejledt i forhold til muligheden for at modtage feriepenge uden modregning i efterlønnen.

"Jeg finder ministerens beslutning både lusket og ynkelig. Det er medlemmerne af a-kasserne, der nu risikerer at blive taget som gidsler i årevis i et politisk spil, hvor ministeren er på kant med både anstændigheden og ministeransvarligheden. FOA har til alle tider respekteret afgørelserne fra Arbejdsmarkedets Ankenævn. Det gør vi også denne gang. Ankenævnet er et uafhængigt ankenævn med solid juridisk ekspertise," siger forbundsformand Dennis Kristensen, FOA.

Dennis Kristensen oplyser, at FOA nu indleder udbetalingen af penge til de pågældende efterlønsmodtagere så hurtigt, som det er praktisk muligt. For FOA drejer sagen sig om et tocifret millionbeløb.

"Medlemmerne har fået ret af det uafhængige organ, der er sat til at afgøre sagerne. Hvis vi smyger os uden om dette, så vil vi blive deltagere i et uværdigt politisk spil, der kan forventes at løbe i årevis. Det er ældre medlemmer, som dette her drejer sig om. Der har krav på deres penge nu. Nogle risikerer ikke at være her mere den dag, de skulle få ret ved domstolene. Det er ikke holdbart," mener Dennis Kristensen.

"Jeg vil ikke lægge skjul på, at den luskede beslutning fra beskæftigelsesministeren har overrasket os. Det er vist første gang nogensinde, vi ser en minister kæmpe ved domstolene mod sit eget ankenævn. Sagen er på alle måder forbløffende. Ministeriet kendte til hullet i lovgivningen allerede i 2003. Nu skal der øjensynlig gå endnu flere år, før den er afsluttet. Det må aldrig gå ud over medlemmerne," siger Dennis Kristensen.Lagt på den 25.10.2006