Fejl i fagbladet - juni 2006

Af artiklen "Efterlønnere er ikke snydere" som er bragt i fagbladet for FOA i juni måned, fremgår det, at hvis man går på efterløn som 60-årig sker der fuld modregning af alle pensioner, og hvis man går på efterløn som 62-årig får man fuld efterløn uden modregning af pensioner.
 
Dette er ikke korrekt.
 
Hvis man går på efterløn som 60-årig kan man maksimalt få udbetalt 91 % af dagpengesatsen.
Får man udbetalt en løbende pension, modregnes 50 % af pensionsbeløbet i efterlønnen.
Hvis man har en kapitalpension, alderssum eller lignende, sker der delvis modregning i efterlønnen, hvis det opsparede beløb er større end 238.000 kr.
 
Hvis man går på efterløn 2 år efter udstedelse af efterlønsbevis og i samme periode har arbejdet mindst 3120 arbejdstimer, kan man maksimalt få udbetalt 100 % af dagpengesatsen.
Får man udbetalt en løbende pension modregnes 55 % af pensionsbeløbet i efterlønnen.
Der sker ingen modregning i efterlønnen for private pensionsopsparinger, kapitalpensioner, alderssummer og lignende uanset størrelsen af det opsparede beløb.
 


Lagt på den 05.07.2006