Nyheder fra a-kassen

Seneste nyheder:

  • Opholdskravet: Regeringen og DF på tilbagetog

    Et ændringsforslag fra Regeringen og DF skal lempe virkningerne af opholdskravet. Det er positivt, mener FOAs formand, men forslaget bør helt tages af bordet.

  • ATP eller ej

    Som efterlønner bestemmer du selv, om du vil indbetale til din ATP-konto, når du går på efterløn.

  • 55.000 FOA-medlemmer ramt af teknisk fejl

    Ved FOAs overgang til digital post er der desværre sket en teknisk fejl, der berører 55.000 medlemmer – det svarer til mere end hvert fjerde medlem.

  • Breve fra FOA bliver til e-post

    Fremover vil post fra FOA til medlemmerne blive sendt elektronisk og ende i medlemmernes digitale postkasser.

  • Nyt opholdskrav skal opfyldes for at få ret til dagpenge

    Beskæftigelsesministeren er på vej med en stramning af dagpengereglerne. FOA er stærkt imod den nye stramning, der forventes at ramme 5000 a-kassemedlemmer, hvoraf 1/3 er danske statsborgere og 2/3 er tredjelandes borgere.

Paging