Sådan forlænger Aisha retten til supplerende dagpenge

Aisha arbejder på fast nedsat tid 20 timer om ugen. Efter at have modtaget supplerende dagpenge i 30 uger, udløber retten den 13. januar.

Selvom hun har opbrugt retten midt i januar, har hun altid ret til supplerende dagpenge i resten af måneden. Hun kan derfor få supplerende dagpenge i resten af januar måned. Da januar måned er gået, får Aisha brev fra a-kassen om, at hun har mulighed for at forlænge retten til supplerende dagpenge med yderligere 8 uger på baggrund af det arbejde, hun har haft i de seneste 12 måneder.

Aisha fortsætter med at arbejde på nedsat tid i februar måned. Hendes ret til supplerende dagpenge bliver derfor forlænget – i første omgang med 4 uger. De 4 uger ligger i forlængelse af hendes uge nr. 30, som udløb den 13. januar. De 4 ekstra ugers supplerende dagpenge ligger altså fra 14. januar til 10. februar. Aisha har mulighed for at modtage supplerende dagpenge i hele den måned, hvor hendes forlængede ret til supplerende dagpenge udløber. Hun kan derfor modtage supplerende dagpenge i resten af februar måned.

Aisha kan herefter på samme måde forlænge sin ret med yderligere 4 uger, hvis hun fortsat arbejder på nedsat tid i marts.


Det kan ikke altid betale sig at forlænge retten til supplerende dagpenge
For det første skal man være opmærksom på, at de arbejdstimer, som man bruger til at forlænge med, ikke senere kan bruges til at genoptjene retten til nye 30 uger med supplerende dagpenge.

Derudover kan der forekomme situationer, hvor man bruger sin ret til at forlænge retten til supplerende dagpenge, uden reelt at opnå en forlængelse.

Anna arbejder på fast nedsat tid i 15 timer om ugen. Annas ret til supplerende dagpenge udløber den 3. marts. Selvom hun har opbrugt retten i starten af marts måned, har hun altid ret til supplerende dagpenge i resten af måneden. Hun kan derfor få supplerende dagpenge i resten af marts måned. Anna modtager i marts et brev fra a-kassen om, at hun har optjent ret til at forlænge sin ret til supplerende dagpenge med yderligere 4 uger.

Hvis Anna fortsætter med at arbejde i 15 timer om ugen og vælger at gøre brug af muligheden for at forlænge retten til supplerende dagpenge, vil de 4 ugers forlængelse løbe i forlængelse af hendes uge nr. 30, som udløb den 3. marts. De 4 uger vil derfor løbe fra den 4. marts til den 31. mats. Anna har dog allerede modtaget supplerende dagpenge for hele marts måned. Anna opnår derfor reelt ikke at få flere uger med supplerende dagpenge ved at gøre brug af sin forlængelse.