Ukrainerelateret arbejde skal ikke modregnes i efterlønnen

Fra den 1. april 2022 og resten af året bliver du ikke modregnet, hvis du som efterlønsmodtager bliver ansat eller tager ekstra arbejde inden for velfærdssektoren for at hjælpe ukrainske flygtninge.

For at give flygtningene fra Ukraine den bedst mulige start i Danmark, skal efterlønsmodtagere i visse situationer ikke skal modregnes for deres arbejde, hvis de er ansat på en arbejdsplads, som har opgaver forbundet med personer, der er flygtet fra Ukraine.

Hvilket arbejde er omfattet af fradragsfriheden?
For at du kan slippe for at blive modregnet for arbejdstimerne, skal ansættelsesforholdet være påbegyndt, efter du er gået på efterløn. 
Derudover skal du være ansat inden for et privat eller offentligt velfærdsområde, fx på en skole, i en daginstitution, på et sygehus eller i ældreplejen. Arbejdspladsen skal desuden have opgaver, der er rettet mod personer, der er flygtet fra Ukraine.
Dine arbejdsopgaver behøver ikke at være direkte relateret til flygtninge fra Ukraine, når blot arbejdspladsen som helhed har opgaver forbundet de ukrainske flygtninge. Bliver du fx ansat på en folkeskole, der har ansvar for ukrainske børn med midlertidig opholdstilladelse på grund af krigen, er arbejdet omfattet af ordningen, selvom du ikke selv har med de ukrainske børn at gøre.

Hvilke arbejdstimer er der fradragsfritaget?
Ansættelsesforholdet skal være påbegyndt, efter du er gået på efterløn, for at du kan slippe for modregning. 
Men datoen for hvornår du er påbegyndt ansættelsesforholdet er også afgørende for, om du slipper for modregning af alle arbejdstimerne, eller kun for ekstratimerne:

  • Hvis dit ansættelsesforhold tidligst er påbegyndt den 17. marts 2022, er alle dine arbejdstimer fritaget for modregning.
  • Hvis ansættelsesforholdet er påbegyndt før den 17. marts 2022, er det kun timer, der udbetales som ekstra løn, der ikke skal modregnes i efterlønnen.

Arbejdsgivererklæring
Din arbejdsgiver skal bekræfte på en erklæring, at du er ansat på en arbejdsplads, der er beskæftiget med håndteringen af personer, der er flygtet fra Ukraine. 
Erklæringen skal sendes, første gang du har arbejde på en arbejdsplads, der opfylder ovenstående betingelser.

Ordningen har virkning med tilbagevirkende kraft
Ordningen blev vedtaget den 9. juni 2022, men gælder med tilbagevirkende kraft, så modregningen fjernes fra den 1. april 2022 og året ud. 
Kontakt derfor din lokale a-kasse, hvis du allerede har haft arbejde, som opfylder ovenstående betingelser. Så regulerer vi din efterløn, når vi har modtaget de oplysninger, som vi skal bruge, for at kunne fritage dig for at blive modregnet i efterlønnen for arbejdstimerne.